Taşınır Kayıt Ve Kontrol

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı idari birimleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile bütçe, projeler, vakıf, dernek, imalat ve hibe gibi değişik kaynaklardan temin edilen  her türlü malzemelerin birimlere teslimi, muayene kabul, kayıt, kontrol ve takip işlemleri yürütülür. Üniversitemiz ve bağlı birimlerine satın alınan malzemelerin depo giriş- çıkışı, sayımı, stoktaki malzemelerin kontrolü, taşınır mallara ait giriş-çıkış işlem fişlerinin düzenlenmesi ve demirbaş kayıtlarının tutulması görevleri arasındadır.

 

             

Kadir AĞCA

Ünvanı: Şube Müdürü V.

 

Devlet Malzeme Ofisi Alımları;

Üniversitemiz birimlerinin tüm ihtiyaçları merkezi satın alma planlaması kapsamında değerlendirmeye alınarak, alımına karar verilenler için Devlet Malzeme Ofisinden alımlar yapılır ve ilgili birimlere teslim edilir.

 

Taşınır İşlemleri;

- Başkanlığımıza ait tüm taşınır işlemlerinin yürütülmesi,

- Taşınırların takibi, dağıtımı ve Taşınır Yönetim Hesabının hazırlanması görevleri arasındadır.

 

Onursal ÇETİNKAYA

Ünvanı: Ayniyat Saymanı

- Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Hukuk Müşavirliğinin tüm taşınır işlemlerinin yürütülmesi,

- Üniversitemiz Harita Mutemetliği

Şenol BUDAK

Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni

-    Başkanlığımıza ait taşınırların teslim alınması, 
-    Taşınırların dağıtımı ve stok kontrollerinin yapılması, 
-    Malzeme ihtiyaç listelerinin hazırlanması, 
-    Başkanlıkça verilen diğer işler görevleri arasındadır.