Planlama Ve Kordinasyon Şube Müdürlüğü

Başkanlığımız bütçe planlama çalışmaları, faaliyet raporları ve performans programları oluşturulur

.

Suat BOZDEMİR

Ünvanı: Şube Müdürü

* Stratejik Bütçe Planlama Çalışmaları

* Faaliyet Raporları

* Performans Programları

* Üniversitemiz merkez kampüsünün doğalgaz, elektrik, telefon gibi hizmetin devamını sağlayacak ödemelerin takibi ve kontrolünü yapmak.

Saadet AĞCA

Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni

* Gelire bağlı ödenek takibi-kaydı

* Performans Programı takibi

* Yönetim Bilgi Sistemi veri girişleri

* Başkanlıkça verilen diğer işler