Satın Alma Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını kendi istekleri doğrultusunda bütçe imkanları dahilinde kanunda belirtilen satın alma limitleri göz önünde bulundurularak Daire Başkanlının onayı ile hangi yöntemle satın alınması gerektiğine karar vererek  satın alınmasını gerçekleştirir; Üniversitemiz merkez kampüsünün doğalgaz, elektrik, telefon gibi hizmetin devamını sağlayacak ödemelerini yapar.

Saadet AĞCA

Satınalma memuru

Ünvanı:Şef

* Satınalma İşlemleri

* İhale İşlemleri

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler

Hilal Sevgi KOÇAK

Satınalma memuru

Ünvanı:Bilgisayar İşletmeni

* Elektronik Haberleşme İhalesi Aylık Hakedişi

* Temizlik İhalesi Aylık Hakedişi

* Doğrudan Temin İşlemleri

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler

 


Muharrem TELLİ

Satınalma Memuru

Ünvanı: Memur

* İhale işlemleri

* Doğalgaz aylık ödemeleri

* Elektrik İhalesi  Hakedişleri

* Doğrudan Temin İşlemleri

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler


Musa DORAK

Satınalma Memuru

Ünvanı: Memur

* İhale İşlemleri

* Personel Servis İhalesi Aylık Hakedişi

* %10 Limit takibi

* Doğrudan Temin İşlemleri

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler


Ali AKMES

Satınalma memuru

Ünvanı:Memur

* Akaryakıt İhalesi Aylık Hakedişi

* Doğrudan Temin İşlemleri

* Personel İzin Takip Sistemi

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler