Sekreterlik

Rektörlüğümüze ait evrak kayıt, posta işlemleri ile ilgili hizmetler, santral hizmetleri, yazışmalar gibi idari işleri yürütülür.

Tuba KARADEMİR

Ünvanı:Büro Personeli

* Gelen-Giden Evrak Kayıt ve Takibi

* Telefon – Faks

* Yazışmalar

* Elektronik Haberleşme Aylık Hakedişi

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler